۱۳۹۲ فروردین ۲۱, چهارشنبه

فراخوان جلسه کمیته روابط عمومیهمکاران و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


جلسه کمیته روابط عمومی - کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز 14آوریل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
  از مسئولین محترم نمایندگی ها و کمیته ها در خواست معرفی همکار داشته و ضمن معرفی کتبی، در روز جلسه حضور به هم رسانده تا در مورد تقسیم کار و شرح وظایف و نیز پیشنهادات  به بحث و گفتگو بپردازیم.

فیلم خبری دادگاه ایران تریبونال

۱۳۹۲ فروردین ۱۴, چهارشنبه

مجمع عمومی سازمان ملل پیمان نظارت برتجارت جهانی اسلحه را تصویب کرد

 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز قطعنامه نظارت بر تجارت جهانی سلاح‌های متعارف را با ۱۵۴ رأی موافق به تصویب رساند.
ایران، کره شمالی و سوریه همچون آخرین بار به این قطعنامه رأی منفی دادند و ۲۳ کشور از بازیگران اصلی این عرصه، از جمله فروشندگانی چون روسیه، چین و خریدارانی چون مصر، هندوستان و اندونزی به آن رأی ممتنع دادند.
 

۱۳۹۲ فروردین ۱۱, یکشنبه

فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر


همکاران و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درودهای صمیمانه

 

جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز یکشنبه 7 آوریل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون بشرح زیر برگزار خواهد شد.